Rannsókna – og þróunardeild 

Rannsókna- og þróunardeild fyrirtækisins er vel tækjum búin til að annast rannsóknir á steinefnum sem berast til fyrirtækisins. Hún er í stakk búin að annast rannsóknir fyrir aðra aðila á vissum sviðum. 

Rannsóknadeildin hannar og rannsakar nýjar gerðir malbiks áður en þær fara í framleiðslu og sölu. 

Rannsóknadeildin annast eftirlit á framleiðslu á steinefnum og malbiki. Einnig fylgist deildin með útlögn malbiks á verkstað. 

Rannsókna- og þróunardeild Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. annast framleiðslueftirlit á steinefnum og malbiki í samræmi við ÍST EN ISO staðli nr. 9001. 

Við framleiðslu og kaup á steinefnum er staðlinum ÍST EN 13043 og ÍST EN 12620 fylgt varðandi prófunaraðferðir, tíðni prófana og efniskröfur. 

Gerðar eru kröfur til bindiefnis í samræmi við staðal ÍST EN 12591. Við framleiðslu á malbiki er fylgt staðli ÍST EN13108. 

Einnig er fylgt staðlinum Alverk95 sem er gefinn út af Vegagerðinni. 

Helstu rannsóknir sem deildin gerir: 

Steinefni: kornakúrfur, kornalögun, humus og slam, rúmþyngd og kúlnakvarnarpróf 

Malbik: asfaltprósenta, rúmþyngd malbiks, Marshallpróf, holrýmd, malbiks, þjöppun og borkjarnar.

Nánari upplýsingar veitir Elín Ásgeirsdóttir gæðastjóri/deildarstjóri rannsókna - og þróunardeildar. Tölvupóstur: elina@malbik.is sími: 693 5869